Lajme të mjekësisë, farmakologjisë, shëndetit dhe teknologjive mjekësore, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve, shëndetin dhe bukurinë, zbulimet mjekësore. Përmbledhje e ilaçeve të reja, që përshkruajnë përbërjen e drogës, udhëzimet për përdorim, pronat dhe efektet në trupin e njeriut, rishikimet e mjekëve dhe blerësve, ku të blej me zbritje në farmaci zyrtare të prodhuesit.